•  
  •  

Verdinaso-vaandel van het vendel III/1 (Antwerpen)

Bij de oprichting van het Verdinaso en haar militie, aanvankelijk de Dietse-Militie (DM), bestond er in principe één compagnie per provincie en werd elke compagnie ingedeeld in pelotons en ploegen. Een peloton telde om en bij de 35 militanten en een compagnie diende ongeveer 120 militanten te omvatten. Aanvankelijk was men enkel in West-Vlaanderen in staat om een volledige compagnie uit te bouwen.
In Antwerpen bestond de DM uit twee pelotons. Het eerste peloton groepeerde de militanten uit het Antwerpse en was grotendeels de voortzetting van de vroegere Vlaamse Militie. Het tweede peloton kende regionaal gezien een veel grotere spreiding. Het bestond uit ploegen uit Mechelen, Lier, Heist-op-den-Berg en Bornem. Alles bij elkaar was de compagnie III/1 van Antwerpen goed voor een 70-tal militanten.

Met de stichting van de DMO, na de Nieuwe Marsrichting van 1934, werd de sterk militair aandoende hiërarchie vervangen door een andere indeling. Er werd vanaf dan gesproken van groepen, vendels, scharen en cellen. In 1938 werd het vendel III/1 van Antwerpen ontdubbeld in een nieuw vendel III/1 en III/2. Het bestond elk uit drie scharen.

Vaandel van het vendel III/1 (Antwerpen) van het Verdinaso

Geef een reactie