•  
  •  

Verdinaso, D.M.O. (Dinaso Militanten Orde)

 

Op 23 juli 1934 werd de Dinaso Militie (D.M.) getroffen door de wet op de privé-milities.  Op 1 augustus van hetzelfde jaar ontbond Joris van Severen de militie, en werd ze omgevormd tot de Dinaso Militanten Orde (D.M.O.), die geen militie meer was.

De vorming van de D.M.O ging in tijd gepaard met de afkondiging van de nieuwe marsrichting, en betekende wat betreft uiterlijk vertoon een mildering van het militaristische vertoon, naar een meer gematigde, haast burgerlijke stijl tegen het einde van de jaren ’30.

Vlak na het uniformverbod ging de rijkswacht over tot inbeslagname van uniformstukken en uitrusting. Hierbij legden ze een dubbelzinnigheid aan de dag die aanleiding gaf tot veel misverstanden: de ene keer werd een proces verbaal opgemaakt omwille van een knuppel, een andere keer omwille van een pet, de jas en schouderriem, terwijl sommigen zelfs de rijbroek en de laarzen als ongeoorloofd beschouwden. Op de derde landdag in oktober ’34 werden Dinaso’s, die geen volledig uniform maar slechts het groene hemd met zwarte das droegen, letterlijk in hun onderhemd gezet.

In de tweede helft van de jaren ’30 verdween bij de D.M.O. het volledige uniform. Meestel werd het groene hemd met zwarte das gedragen, eventueel met een gewone burgerjas. Slechts sporadisch ziet men op foto’s nog de bruin-groene jassen van ribflueel, laat staan enig hoofddeksel.
Het Verdinaso als orde kreeg met de D.M.O. meer en meer de allure van een vormingsbeweging, een politiek-militaire aristocratische orde die “dag aan dag vormt en ontwikkelt: de aristocratische orde van den Dinaso-militant, nieuwe belichaming van de trouwe aan het gegeven woord, van de ridderlijke levenshouding, van de heldhaftigheid en de tucht, en van de correctheid en de beleefdheid” (Hier Dinaso!, 30.04.1938).

Fragment: op 11 september 1938 vond in Gent de zevende landdag van het Verdinaso plaats.

“De strijd dien wij voeren wordt meer een meer gevoerd volgens militaire methode, in een geest van waarachtige aristocratie, scheppende eenen stijl die den stijl aan het worden is van den nieuwen Dietscher: sober zelfbewustzijn, onbevangen fierheid, kordate oprechtheid, correctheid en beleefdheid, en, door dit alles, eene imponeerende en veroverende levenshouding. Het heeft veel moeite gekost en het kost nog dagelijks veel moeite, om deze methode en dien geest zelfs door de besten van ons volk te doen aanvaarden.
Wanneer wij rondom ons kijken in dit land, dan zien wij, dan moeten wij vaststellen, dat slechts één Beweging, dat slechts één organisme én een LEER bezit én nu reeds, op tal van posten, de noodige KADERS die de nodige bekwaamheid bezitten om morgen den staat in handen te nemen en hem in handen te houden, én er de noodige nieuwe ORDE te vestigen. Die organisatie is: HET VERDINASO!”
(Joris van Severen, toespraak gehouden voor de Afdeling Antwerpen, 2 april 1936)

groen DMO-hemd met bruin-groene ribfluwelen jas. Het hoofddeksel is gemaakt van dezelfde stof als het hemd.

groen DMO-hemd met bruin-groene ribfluwelen jas. Het hoofddeksel is gemaakt van dezelfde stof als het hemd.

Geef een reactie