•  
  •  
  • Home
  • /Archive by category ' Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (VAVV) '

Archive For: Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (VAVV)

Wervingsaffiche van de Vrijwillige Arbeidsdienst Voor Vlaanderen (VAVV)

Recentelijk werd op deze site onder de rubriek ‘Groeperingen’ een bijdrage over de Vrijwillige Arbeidsdienst Voor Vlaanderen (VAVV) toegevoegd.

In de jaren 1920 en ’30 ontstond in West-Europa, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten de idee van een arbeidsdienst, waarbij jongeren werden ingeschakeld in werken van openbaar nut. In Duitsland was er sinds de machtsovername van de nationaalsocialisten vanaf 1933 een verplichte dienstperiode voor jonge mannen en vrouwen in de Reichsarbeitsdienst (RAD). Na 1940 stond deze in verscheidene bezette landen model voor een aantal organisaties die met steun van de bezettende overheid en de RAD tot stand kwamen. In België werd eind november 1940 met behulp van het Commissariaat Generaal voor ’s Lands Wederopbouw, en in samenwerking met de ministeries van Financiën en van Arbeid en Sociale Voorzorg, de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (VAVV) opgericht, en een evenwaardige Waalse afdeling, Service Volontaire du Travail pour la Wallonie (SVTW).

dsc02515

Wervingsaffiche Vrijwillige Arbeidsdienst Voor Vlaanderen (VAVV).

 
  • Geen categorieën