•  
  •  
  • Home
  • /Archive by category ' Vlaamse Fabriekswacht/ Vlaamse Wachtbrigade '

Archive For: Vlaamse Fabriekswacht/ Vlaamse Wachtbrigade

Vlaamse makelij Luftwaffe-pet (Flämische Flakbrigade)

De Flämische Flakbrigade ontstond uit de Vlaamse Wachtbrigade, een paramilitaire wachtformatie,  die in dienst van de Luftwaffe met de bewaking van vliegvelden en fabrieken in dienst van het Luftgaukommando was belast. De leden werden vooral uit de Dietse Militie/Zwarte Brigade (DM/ZB) – de militie van de Eenheidsbeweging-VNV – gerekruteerd. Na beëdiging van de Vlaamse Wachtbrigade op Hitler op 2 juli 1944, werd de naam van de formatie in Flämische Flakbrigade herdoopt, en ruilde ze – als onderdeel van de Luftwaffe – de zwarte uniformen voor Luftwaffe Blaugrau.

In september 1944 werd naar Duitsland uitgeweken, waar de formatie onder de leiding van het Luftgaukommando XIV te Wiesbaden kwam te staan. In februari-maart 1945 was de Flakbrigade nog betrokken bij de verdediging van de Rijn.

Vlaamse makelij Luftwaffe-pet met rode Paspelierung (biezen), die duiden op luchtafweer (Flak).

 

Uniformjas van de Vlaamse Wachtbrigade

De Vlaamse Wachtbrigade ontstond uit de (Vlaamse) Fabriekswacht, die sinds medio midden 1941 in dienst van de Lufwaffe met de bewaking van vliegvelden en fabrieken was belast. In juni 1943 werd de formatie onder de benaming ‘Vlaamse Wachtbrigade’ hervormd. Op dat moment telde de paramilitaire groepering zo’n 3600 manschappen, die in drie bataljons van elk vier compagnieën waren ingedeeld. Aanvankelijk werd het zwarte uniform van de Fabriekswacht behouden, mits toevoeging van een klein leeuwenschildje op de onderarm.
Midden 1944 werden de leden van niet-Duitse paramilitaire milities, onder andere ten gevolge van de landing in Normandië, opgenomen als Wehrmachtsangehörige. Naast een verplichte beëdiging op Adolf Hitler en de onderwerping aan Duitse onderrichtingen en reglementeringen van de Wehrmacht, kregen de leden het Duitse Luftwaffe uniform.

Hieronder is een uniformjas van de Vlaamse Wachtbrigade afgebeeld. Het groene kleurpigment in de stof waarmee de kraagspiegels en schouderstukken zijn afgeboord, is ten gevolge van blootstelling aan UV-licht in de loop ter tijd dermate sterk gebleekt, waardoor deze biezen een gele schijn vertonen. Deze jas maakte lange tijd deel uit van een oorlogsmuseum in het West-Vlaamse Dadizele. Na stopzetting van het museum rond 2000, en verkoop van de collectie bij een veilinghuis in Oostende, kwam de jas na een omzwerving in de Verenigde Staten rond 2004 terug in onze kontreien terecht.

Uniformjas van de Vlaamse Wachtbrigade

Uniformjas van de Vlaamse Wachtbrigade

 

Attest van de eed op Adolf Hitler, afgelegd door lid van de Vlaamse Wachtbrigade

De Vlaamse Wachtbrigade ontstond uit de (Vlaamse) Fabriekswacht, een in april 1941 door Christian Turksin opgerichte eenheid die met de bewaking van vliegvelden en fabrieken in dienst van het Luftgaukommando was belast. Aanvankelijk werden de leden vooral uit de Dietse Militie/Zwarte Brigade (DM/ZB) – de militie van de Eenheidsbeweging-VNV – gerekruteerd, en stond Turksin met zijn formatie ook ideologisch het dichts bij het VNV wanneer we ze analyseren met betrekking tot de tweestrijd ‘VNV versus Algemene SS-Vlaanderen’ (en later bijkomende de DeVlag).
Begin 1943 werd de Vlaamse Fabriekswacht, zij het voor een korte periode, eveneens organisatorisch met het VNV verstrengeld, door ze onder de kortstondige benaming Dietse Militie/Wachtbrigade (DM/WB) deel te laten uitmaken van het militie-apparaat van de Eenheidsbeweging. Deze reorganisatie kan echter eerder worden beschouwd als een administratieve maatregel teneinde de getalsterkte van alle militanten in geüniformeerde dienst bij de Vlaamse Fabriekswacht in tellingen nog steeds als VNV-militant te kunnen laten gelden. In juni 1943 werd de formatie onder de benaming Vlaamse Wachtbrigade echter toch dichter bij haar broodheer, de Luftwaffe, aangesloten. Op dat moment telde de paramilitaire groepering zo’n 3600 manschappen, die in drie bataljons van elk vier compagnieën waren ingedeeld.

Op 2 juli 1944 werd de Vlaamse Wachtbrigade op Hitler beëdigd. Omstreeks een week daarop werd dit eveneens onder schriftelijke vorm geattesteerd, zoals hieronder geïllustreerd. Net zoals in andere paramilitaire organisaties, zoals de Vlaamse Wacht, dienen deze eedafleggingen kort na de landing in Normandië te worden beschouwd in het kader van de Schütz der Angehörigen der Erneuerungsbewegungen, waarbij de leden van niet-Duitse paramilitaire milities werden opgenomen als Wehrmachtsangehörige. Er bestond immers een vrees dat de geallieerden deze formaties niet als reguliere troepen zouden beschouwen, en in geval van gewapende confrontaties de geldende oorlogsconventies niet zouden naleven. Bijgevolg kregen de Vlaamse leden van deze formaties dezelfde rechten en plichten als de Duitse soldaten van de Wehrmacht, en vielen ze in geval van gepleegde misdrijven onder Duitse militaire krijgsraden en -gerechten. Vervolgens werd de Vlaamse Wachtbrigade een laatste keer herdoopt in Flämische Flakbrigade, en werd ze een onderdeel van de Luftwaffe. Het personeel ruilde de zwarte uniformen voor Luftwaffe blaugrau.

In september 1944 werd naar Duitsland uitgeweken, waar Turksin weigerde zijn Flakbrigade naar de Waffen-SS te laten overgaan. Hij stelde zich met zijn formatie onder de leiding van het Luftgaukommando XIV te Wiesbaden. In februari-maart 1945 was de Flakbrigade nog betrokken bij de verdediging van de Rijn.

Attest van de eed op Adolf Hitler, afgelegd door G .De Bruyne op 9 juli 1944.

 

Uniformjas Vlaamse Fabriekswacht

DSC01686

 

Leeuwenschildjes

Hieronder worden verschillende leeuwenschildjes getoond die voorkwamen op de uniformen van talrijke collaboratiegroeperingen. Ze worden hieronder in willekeurige volgorde weergegeven, telkens met de vermelding met welke organisatie een welbepaalde uitvoering van een schildje overeenkwam.

 
  • Geen categorieën