•  
  •  
  • Home
  • /Archive by category ' Hoofddeksels '
  • /Page 2

Archive For: Hoofddeksels

Twee jassen en muts van de Vlaamse NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps)

Recentelijk werd op deze site onder de rubriek ‘Groeperingen’ een bijdrage over de Vlaamse NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps) toegevoegd. In het bezette België en Noord-Frankrijk ressorteerde het NSKK onder de Duitse Luftwaffe. Vanaf de werving eind 1940 werden vrachtwagenchauffeurs voor de NSKK geworven, aanvankelijk om levensmiddelen in Duitsland en Polen te gaan halen. Vanaf de oorlog met de Sovjet-Unie, 20 mei 1941, werden de Vlaamse NSKK-mannen vooral aan het Oostfront ingezet.

DSC01455

Twee jassen en muts van de Vlaamse NSKK.

 

Vlaamse Wacht pet II. Afdeling

Naar aanleiding van het terugtrekken van Duitse troepen uit België begin 1941 ten gevolge van de voorbereidingen op de inval in de Sovjet-Unie, werd de Vlaamse Wacht als wachtformatie op het thuisfront opgericht. Voor de werving werd vanaf midden 1941 een beroep gedaan op oudgedienden van het gedemobiliseerde Belgisch Leger. Voor wat betreft officieren werd aanvankelijk een beroep gedaan op krijgsgevangen officieren uit de Luitenant De Winde-kring.

DSC01601

Pet van een Vlaamse Wachter uit de II. Afdeling.

 

Helm van de Vlaamse Wacht

Vlaamse Wacht helm op basis van een gerecupereerde Nederlandse helm model 1934.

DSC01603

 

Waalse NSKK-collaboratieschuitjes, behorend aan mannen geworven uit de AGRA (‘les Amis du Grand Reich Allemand’)

Wanneer de SS in de herfst van 1941 elke hoop op samenwerking met het VNV in Vlaanderen had opgegeven, werd onder haar impuls de DeVlag (Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft) als politiek tegengewicht opgericht. De bedoeling was hierdoor een politiek van opbod tussen de DeVlag en het VNV tot stand te brengen, en het VNV steeds verder tot vergaande collaboratie te doen drijven. De wortel die haar hierbij voor de ogen werd gehouden was de hoop om op die manier door de bezetter als enige politieke partij in Vlaanderen te worden erkend. Gesteund door vermeende Duitse welwillendheid poogde het  VNV op die manier haar politieke eisen te realiseren.

In Wallonië deed zich al vroeger een gelijkaardig scenario voor. Begin 1941 stichtte J. Spilette, Alfons De Boungne en Georges Scaillet in Luik onder impuls van de SIPO-SD de vereniging les Amis du Grand Reich Allemand (AGRA). De bedoeling was als een zweep te dienen voor de afbrokkelende Rex-beweging van Léon Degrelle, die door het Militair Bestuur slechts met voorbehoud werd gesteund. De leden van AGRA waren voornamelijk afvallige oud-rexisten, die zich niet meer konden vinden in de Belgicistische visie van Degrelle. De AGRA wierf voornamelijk voor het Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK). Het NSKK zorgde voor de bevoorrading van de Duitse fronttroepen en ressorteerde in het bezette België en Noord-Frankrijk onder de Duitse Luftwaffe. De NSKK-mannen geworven door de AGRA werden in afzonderlijke formaties ondergebracht. In tegenstelling met de NSKK’ers geworven door Rex van Léon Degrelle, droegen de NSKK-mannen geworven door AGRA niet het mouwschildje met het Bourgondische  kruis, noch de schouder stukken met gele biezen en het gele mutskenteken op het schuitje. Bij AGRA waren de kleuren van deze laatste roestkleurig.

Fragment: Francis Balace over de oprichting van AGRA begin 1941 en parallelle Waalse collaboratie-initiatieven, die als een zweep dienden voor de afbrokkelende Rex-beweging.

 

DSC01380b

Twee NSKK-schuitjes van lokale, Belgische makelij gedragen door NSKK-mannen geworven uit de AGRA (les Amis du Grands Reich Allemand).

 

Waffen-SS Einheidsfeldmütze M43 voor Mannschaften en Unterführer

Twee exemplaren Waffen-SS M43 Feldmütze voor manschappen en onderofficieren. Links het model met adelaar op de zijkant van de muts, rechts het model met zowel doodshoofd als adelaar op de voorkant van de muts.

 
  • Geen categorieën