•  
  •  
  • Home
  • /Archive by category ' Hoofddeksels '

Archive For: Hoofddeksels

Vlaamse makelij Luftwaffe-pet (Flämische Flakbrigade)

De Flämische Flakbrigade ontstond uit de Vlaamse Wachtbrigade, een paramilitaire wachtformatie,  die in dienst van de Luftwaffe met de bewaking van vliegvelden en fabrieken in dienst van het Luftgaukommando was belast. De leden werden vooral uit de Dietse Militie/Zwarte Brigade (DM/ZB) – de militie van de Eenheidsbeweging-VNV – gerekruteerd. Na beëdiging van de Vlaamse Wachtbrigade op Hitler op 2 juli 1944, werd de naam van de formatie in Flämische Flakbrigade herdoopt, en ruilde ze – als onderdeel van de Luftwaffe – de zwarte uniformen voor Luftwaffe Blaugrau.

In september 1944 werd naar Duitsland uitgeweken, waar de formatie onder de leiding van het Luftgaukommando XIV te Wiesbaden kwam te staan. In februari-maart 1945 was de Flakbrigade nog betrokken bij de verdediging van de Rijn.

Vlaamse makelij Luftwaffe-pet met rode Paspelierung (biezen), die duiden op luchtafweer (Flak).

 

Verschillende Waffen-SS schuitjes en Feldmütze

Toen het Duitse leger op 10 mei 1940 de Lage Landen en Frankrijk binnen viel, namen eenheden van de Waffen-SS – toen nog als SS-Verfügungstruppe – aan de gevechten deel. Ze onderscheidden zich door de moed, maar ook door de roekeloosheid waarmee ze zich in de strijd wiepen. De Waffen-SS kreeg spoedig de reputatie van een elitekorps: soldaten van de Waffen-SS waren steeds bereid om in de moeilijkste omstandigheden de strijd aan te gaan, en daarbij gingen ze tot het uiterste. Als politiek sterk gemotiveerde vrijwilligers waren de Waffen-SS’ers een klasse apart in het Duitse leger. Ze waren in de eerste plaats politieke soldaten. Ze vochten niet enkel voor Führer en vaderland, maar stelden zich op als de gewapende voorhoede van de nationaalsocialistische revolutie onder de wapenspreuk: “Meine Ehre heisst Treue” (mijn eer is mijn trouw).

Gedurende de Tweede Wereldoorlog behoorden tien à twaalf duizend Vlamingen, die in militaire dienst traden, tot de Waffen-SS. We moeten echter van meet af aan een duidelijk onderscheid maken tussen de enkele honderden Vlaamse vrijwilligers die rechtstreeks toetraden tot de eenheden van de Waffen-SS, en de duizenden Vlamingen die zich na de inval in de Sovjet-Unie van 22 juni 1941 aanmeldden voor het Vlaams Legioen, een aan de Waffen-SS ondergeschikte eenheid. De vrijwilligers van de Waffen-SS zwoeren de eed van de SS-soldaat en konden theoretisch op alle fronten – dus ook in het westen – worden ingezet. De Legioensoldaten daarentegen verbonden zich onder ede echter uitsluitend voor de strijd tegen het bolsjewisme aan het Oostfront.

DSC02359

Verschillende Waffen-SS schuitjes en Feldmütze.

 

Belgische makelij Waffen-SS Schirmmütze voor manschappen en onderofficieren

Waffen-SS Schirmmütze voor manschappen en onderofficieren, van Belgische makelij. De pet is voorzien van een Belgische makelij type doodskop (Indian Caps-type), en een Duitse makelij type adelaar (Ferdinand Wagner SS 475/42 in zink). De nationaliteit van de oorspronkelijke drager is onmogelijk met zekerheid toe te wijzen. Gezien de regio waar ze is opgedoken kan het gaan om een achtergebleven hoofddeksel van een SS-man uit de SS-divisie ‘Das Reich’. In extremis kan ze echter hebben toebehoord aan elke wapendrager in krijgsdienst bij de Waffen-SS, die minstens ooit eens in Belgische contreien een verlof heeft doorgebracht. Bijgevolg kan ze dus evenzeer worden toegewezen aan een lid van de ‘SS-Sturmbrigade Wallonien’, nadat het Waals Legioen vanaf midden 1943 onder deze nieuwe benaming eveneens onder de Waffen-SS ressorteerde.

DSC02288

Belgische makelij manschappen Waffen-SS Schirmütze.

 

Helm ‘Garde Wallonne’

Helm toebehorend aan de Waalse Wacht (Garde Wallonne), op basis van een voormalige ABBL Adrian M31 helm.

DSC02245

Gepost in: Hoofddeksels | 0
 

Schuitje Vlaamse Wacht, I. Afdeling

Schuitje Vlaamse Wacht, Duits model.

DSC01595

 
  • Geen categorieën