•  
  •  

De Hitlerjeugd-Vlaanderen en de Weersportkampen

Toen DeVlag-leider Jef Van de Wiele midden 1943 besprekingen aanknoopte met de Reichsjugendführung, de leidinggevende instantie van de Duitse nazipartij-jeugd, met het oog over een eigen jeugdbeweging te kunnen beschikken, kwam er een einde aan de goede verstandhouding tussen de Reichsjugenführung en de door het VNV gedomineerde eenheidsjeugdbeweging Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV). Het VNV en haar NSJV-leiding dreigden namelijk het monopolie inzake jeugdwerking te verliezen.

Tot dan toe had het NSJV in “oprechte kameraadschap” met de Duitse Hitlerjugend meegewerkt aan initiatieven als de Kinderlandverschickung en de Erweiterte Kinderlandverschickung, de Germaanse Landdienst, het Langemarck Studium en de Weersportkampen (Wehrertüchtigungslager). Dit laatste was een paramilitaire opleiding, die vaak een eerste stap vormde in de richting van de Waffen-SS. Tijdens hun deelname aan dergelijke projecten in Duitsland, ver buiten het bereik van de VNV-leiding, dreigde voor de NSJV’ers het gevaar ontvankelijk te worden gemaakt voor de door het VNV afgewezen Groot-Germaanse Anschluss-gedachte. Dit alles was vanzelfsprekend voor de VNV-leiding en het NSJV zo lang ze maar geld bekwam van de Duitse Hitlerjugend en van de SS-organisatie Germanische Leitstelle, en zo lang de leiding van het VNV en de NSJV maar in de waan verkeerde dat zij het monopolie op de jeugdwerking konden uitoefenen.

Op 14 augustus 1943 verbood VNV-leider Hendrik Elias tijdens de Algemene Raad van het VNV elke samenwerking met de SS en de Reichsjugendführung. Bijkomend zou het VNV niet meer meewerken aan de zogenaamde Germaanse initiatieven zoals het Langemarckstudium, de Germaanse Landdienst, de Kinderlandverschickung en de Hitlerjugend-Weersportkampen. Vanaf oktober 1943 zou de Hitlerjeugd-Vlaanderen de organisatie van al deze projecten van de NSJV overnemen.
Aangaande de Weersportkampen, brachten d
e jongens van de Hitlerjeugd verscheidene weken in zo’n kamp door, en dit met het doel voor hun intrede in de arbeidsdienst, de Wehrmacht of de Waffen-SS nog eens alle verworvenheden door te nemen die ze aan hun tien jaar af in de HJ hadden meegekregen.

Fragment: Tony Van Dijck was als officier van de Waffen-SS verantwoordelijk voor de organisatie van Weersportkampen voor de Hitlerjeugd-Vlaanderen. Zijn broer Wim Van Dijck was ondertussen aangesteld tot ‘Standortführer’ binnen de Vlaamse Hitlerjeugd.

 

Fragment: een extract uit de propagandafilm ‘Soldaten von morgen’ (1941) geeft weer hoe lidmaatschap in de HJ een vooropleiding en voorbereiding kon zijn op het latere soldatenleven.

 

DSC02222

Brochure: ‘Jeugd wordt weerbaar – Stem uit de Weersportkampen’.

 

Geef een reactie