•  
  •  
  • Home
  • /Archive by category ' Vlaams Legioen '

Archive For: Vlaams Legioen

Belgische makelij handgeborduurde SS officier armadelaar

Zeldzame handgeborduurde Belgische uitvoering van een SS armadelaar voor officieren in zilverbrokaat (‘silver bullion’).


Belgische makelij handgeborduurde officier armadelaar

 

Belgische makelij Waffen-SS Schirmmütze voor manschappen en onderofficieren

Waffen-SS Schirmmütze voor manschappen en onderofficieren, van Belgische makelij. De pet is voorzien van een Belgische makelij type doodskop (Indian Caps-type), en een Duitse makelij type adelaar (Ferdinand Wagner SS 475/42 in zink). De nationaliteit van de oorspronkelijke drager is onmogelijk met zekerheid toe te wijzen. Gezien de regio waar ze is opgedoken kan het gaan om een achtergebleven hoofddeksel van een SS-man uit de SS-divisie ‘Das Reich’. In extremis kan ze echter hebben toebehoord aan elke wapendrager in krijgsdienst bij de Waffen-SS, die minstens ooit eens in Belgische contreien een verlof heeft doorgebracht. Bijgevolg kan ze dus evenzeer worden toegewezen aan een lid van de ‘SS-Sturmbrigade Wallonien’, nadat het Waals Legioen vanaf midden 1943 onder deze nieuwe benaming eveneens onder de Waffen-SS ressorteerde.

DSC02288

Belgische makelij manschappen Waffen-SS Schirmütze.
 

Waffen-SS manschappen armadelaars

Een geïllustreerd overzicht van verschillende types Waffen-SS manschappen armadelaars, al dan niet gedragen en van het uniform verwijderd.

DSC01835

a. midden-oorlogs, gedragen en van uniform verwijderd.

  

Maurits Geerardyn: kandidaat-aalmoezenier voor het Vlaams Legioen

Maurits Geerardyn werd in 1896 geboren in Noordschote (West-Vlaanderen). In 1915 belandde hij als oorlogsvrijwilliger in de loopgraven aan de IJzer.  Om zijn Vlaamsgezindheid werd hij beschuldigd van opstandigheid en defaitisme, en verbannen naar het strafkamp van de houthakkers aan de Orne (Frankrijk). Na de oorlog werd hij in 1919 vrijgelaten en ging hij voor priester studeren. In februari 1920 werd hij wegens ‘defaitisme’ echter weer opgepakt. In 1921 verleende de krijgsraad hem vrijspraak. Na zijn priesterwijding stuurde de kerkelijke overheid hem naar Leuven om er kerkelijk recht te studeren. Daar steunde hij actief het Katholiek Vlaamsch Hoogstudenten Verbond (KVHV), wat hem in 1925 in stilte een verbanning als kapelaan in Brugge opleverde. Als priester botste hij voortdurend met zijn oversten. Hij werd medestichter van het Vlaams-nationale weekblad Jong-Dietsland, waarin hij een rubriek verzorgde over de Vlaams-nationalistische beweging.

Tijdens de verkiezingen van 1929 weigerde Geerardyn openlijk partij te kiezen voor de Katholieke Partij. Hij werd uit Brugge verwijderd en tot kapelaan van Rollegem (bij Kortrijk) benoemd. Ook in Rollegem weigerde Geerardyn ieder partijpolitiek proost-schap. Hij werd door de Brugse bisschop Mgr. Waffelaert uit zijn ambt ontheven en wijkte uit naar Nederland. Ondertussen onderhield hij goede relaties met Cyriel Verschaeve en Joris van Severen. Met die laatste ijverde hij voor de eenheid van de Nederlanden, en stond (aanvankelijk) positief tegenover de Dinaso-actie van Van Severen. In Nederland werd Geerardyn professor het seminarie van Utrecht, waar hij door zijn superieuren zeer werd gewaardeerd.

In 1941, nadat hij te Nijmegen voor het doctoraat in de wijsbegeerte en de kandidatuur in het burgerlijk recht was geslaagd, keerde hij naar Vlaanderen terug. Na de Duitse inval in de Sovjetunie en de daaropvolgende wervingsacties voor het Vlaams Legioen meldde Geerardyn zich voor de functie van aalmoezenier voor het Vlaams Legioen. Hij zou echter nooit vertrekken. Volgens Jef François is hij uiteindelijk niet gegaan omdat hij geen toestemming kreeg van de geestelijke overheid.

Fragment: Jef François over de melding van Maurits Geerardijn als kandidaat-aalmoezenier voor het Vlaams Legioen.

 

In een Vlaams bisdom kreeg Geerardyn, ondanks aanbevelingen van de Nederlandse kardinaal De Jong, geen ambt toegewezen. Hij vestigde zich uiteindelijk in Mariaburg bij Antwerpen. In Mariaburg stichtte Geerardyn het Dietse Eedverbond, dat zich fel verzette tegen de verduitsing en  de vergaande samenwerking tussen het VNV en de bezetter. Naar verluidt lieten René Lagrou van de Algemene SS-Vlaanderen en Cyriel Verschaeve weten dat de Duitsers Geerardyn en zijn “Eedverbonders” ontschadelijk zouden maken als zij doorgingen met clandestiene acties te voeren tegen verduitsing en tegen de Oostfront-propaganda. Het Diets Eedverbond had geen uiterlijke organisatie, maar was een geheim genoodschap van Vlamingen die hun Heel-Nederlanderschap beleden, maar gericht waren tegen iedere vorm van verduitsing.

Na de oorlog werd Geerardyn door het verzet gearresteerd, maar in 1946 werd hij buiten vervolging gesteld. In 1949 trok hij naar de Verenigde Staten van Amerika, en schopte hij het tot directeur van een college in Santa Fé, waar hij in 1952 de titel doctor honoris causa of education Fremont kreeg.

In 1957 keer de Geerardyn naar Vlaanderen terug, waar hij tot pastoor van Mannekensvere werd benoemd. Na zijn terugkeer zocht hij systematisch contact op met de vele diverse groeperingen van flaminganten. In woord en geschrifte stuurde hij aan op verruiming van de Vlaamse horizon. Voor hem was de Vlaamse Beweging na de Tweede Wereldoorlog alleen nog maar een strijd voor ‘normalisatie’ binnen de Belgische staat. Hij was van mening dat Vlaanderen zich met Nederland in de Benelux moest weten te realiseren.

DSC01571 

Uiterst zeldzame BeVo-variatie manschappen kraagspiegel

Een BeVo SS-kraagspiegel variatie waarbij de runen machinaal geweven zijn (zoals bij officier-flatwire-kraagspiegels), maar waarbij grijs katoenen garen werd gebruikt. Er zijn niet zo veel kraagspiegels van deze variatie in verzamelingen gekend; wellicht minder dan 50.
 
  • Geen categorieën