•  
  •  
  • Home
  • /Archive by category ' Thuispagina gallerij '
  • /Page 3

Archive For: Thuispagina gallerij

Attest van de eed op Adolf Hitler, afgelegd door lid van de Vlaamse Wachtbrigade

De Vlaamse Wachtbrigade ontstond uit de (Vlaamse) Fabriekswacht, een in april 1941 door Christian Turksin opgerichte eenheid die met de bewaking van vliegvelden en fabrieken in dienst van het Luftgaukommando was belast. Aanvankelijk werden de leden vooral uit de Dietse Militie/Zwarte Brigade (DM/ZB) – de militie van de Eenheidsbeweging-VNV – gerekruteerd, en stond Turksin met zijn formatie ook ideologisch het dichts bij het VNV wanneer we ze analyseren met betrekking tot de tweestrijd ‘VNV versus Algemene SS-Vlaanderen’ (en later bijkomende de DeVlag).
Begin 1943 werd de Vlaamse Fabriekswacht, zij het voor een korte periode, eveneens organisatorisch met het VNV verstrengeld, door ze onder de kortstondige benaming Dietse Militie/Wachtbrigade (DM/WB) deel te laten uitmaken van het militie-apparaat van de Eenheidsbeweging. Deze reorganisatie kan echter eerder worden beschouwd als een administratieve maatregel teneinde de getalsterkte van alle militanten in geüniformeerde dienst bij de Vlaamse Fabriekswacht in tellingen nog steeds als VNV-militant te kunnen laten gelden. In juni 1943 werd de formatie onder de benaming Vlaamse Wachtbrigade echter toch dichter bij haar broodheer, de Luftwaffe, aangesloten. Op dat moment telde de paramilitaire groepering zo’n 3600 manschappen, die in drie bataljons van elk vier compagnieën waren ingedeeld.

Op 2 juli 1944 werd de Vlaamse Wachtbrigade op Hitler beëdigd. Omstreeks een week daarop werd dit eveneens onder schriftelijke vorm geattesteerd, zoals hieronder geïllustreerd. Net zoals in andere paramilitaire organisaties, zoals de Vlaamse Wacht, dienen deze eedafleggingen kort na de landing in Normandië te worden beschouwd in het kader van de Schütz der Angehörigen der Erneuerungsbewegungen, waarbij de leden van niet-Duitse paramilitaire milities werden opgenomen als Wehrmachtsangehörige. Er bestond immers een vrees dat de geallieerden deze formaties niet als reguliere troepen zouden beschouwen, en in geval van gewapende confrontaties de geldende oorlogsconventies niet zouden naleven. Bijgevolg kregen de Vlaamse leden van deze formaties dezelfde rechten en plichten als de Duitse soldaten van de Wehrmacht, en vielen ze in geval van gepleegde misdrijven onder Duitse militaire krijgsraden en -gerechten. Vervolgens werd de Vlaamse Wachtbrigade een laatste keer herdoopt in Flämische Flakbrigade, en werd ze een onderdeel van de Luftwaffe. Het personeel ruilde de zwarte uniformen voor Luftwaffe blaugrau.

In september 1944 werd naar Duitsland uitgeweken, waar Turksin weigerde zijn Flakbrigade naar de Waffen-SS te laten overgaan. Hij stelde zich met zijn formatie onder de leiding van het Luftgaukommando XIV te Wiesbaden. In februari-maart 1945 was de Flakbrigade nog betrokken bij de verdediging van de Rijn.

Attest van de eed op Adolf Hitler, afgelegd door G .De Bruyne op 9 juli 1944.

 

Armbandje 12. SS-Pz.-Div. ‘Hitlerjugend’ in ‘BeVo-Änhlich’-uitvoering

Textbook-type van het bandje ‘Hitlerjugend’ in BeVo-Ähnlich-uitvoering, dat toebehoorde aan de leden van de 12. SS-Pz.-Div. ‘Hitlerjugend’, geknipt en van een jas verwijderd.

Begin 1943 werd de nieuwe divisie opgericht, aanvankelijk met het idee alle leden van de Hitlerjugend met het geboortejaar 1926 op te roepen en er in onder te brengen. Vanaf mei van hetzelfde jaar werd begonnen met de opleiding in Beverlo, en tegen september 1943 bestond de de divisie al uit 16000 manschappen. Veel van het hoger kaderpersoneel waren ervaren veteranen vooral afkomstig uit de 1. SS-Pz.Div. ‘Leibstandarte-SS Adolf Hitler’. Na de opleiding was voltooid werd de divisie in Belgisch Limburg in reserve gehouden.
Op 6 juni 1944, de dag van de landing van geallieerden in Normandië, kreeg de ‘Hitlerjugend’ het bevel op te rukken naar Caen, teneinde de Britse en Canadese troepen terug te drijven naar hun landingsstranden Sword en Juno. Gedurende de eerste maand aan het Westfront, verloor de divisie zo’n zestig procent van haar troepen door gevechtsacties. Tegen september 1944 bestond de divisie nog uit amper 1500 à 3500 soldaten.

DSC02351

 

‘Seul Degrelle sauvera le pays’: Rex verkiezingsaffiche, parlementsverkiezingen 1936

Bij de parlementsverkiezingen van 1936 nam Léon Degrelle met Rex voor de eerste keer deel aan de verkiezingsstrijd. Degrelle brak met de oude garde politici en wilde een rexistische revolutie ontketenen. Hierbij trok het ten strijde tegen het door corruptie en onbekwaamheid getekende staatsbestel, tegen het partijenstelsel en tegen de invloed van de grote bedrijven op de politiek. Banksters, pourris,pillards en cumulards waren hierbij centrale leuzen. Zonder ophouden werden de schandalen aangeklaagd. Ten gevolge van de wereldcrisis was er daarenboven massale werkloosheid, loonmatiging en faillissementen. Hierom ageerde Rex tegen het vrijzinnige liberalisme en het goddeloze marxisme.

Van meet af aan had Léon Degrelle de bedoeling gans België te beheersen. In zijn talrijke meetings klaagde hij allerlei wantoestanden aan. Degrelle was overal aanwezig en schrok er niet voor terug op socialistische en communistische meetings het woord te vragen. Het marxisme beschouwde hij als voorbijgestreefd en links hield nog maar één grote denker over, namelijk Hendrik De Man. Gaan spreken en (tegenspreken) op tal van politieke meetings bezorgden Degrelle naambekendheid, ook in middens waar men traditioneel links tot uiterst links stemde. De toehoorders stootten elkaar aan en zegden: “C’est le Léon”.  De meetings volgden elkaar in snel tempo op, soms wel meerdere per dag, en Degrelle werd het idool in Franstalig België.  Onder zijn toehoorders, voornamelijk ontgoochelde middenstanders, veteranen van de Eerste Wereldoorlog, overtuigde patriotten, militairen, ambtenaren en bedienden, kon hij steeds op bijzonder veel bijval rekenen. De rexistische groet, die tegen die tijd al ingang had gevonden, onderscheidde zich van de olympische en Duitse groet doordat bij de rexisten eerder de ganse arm volledig verticaal in de lucht werd gebracht. (Le bras tendu à la rexiste). Haar betekenis was een symbool van strijd voor de verwezenlijking van de rexistische revolutie, maar tevens ook een teken van ontzag en eerbied voor le chef. Als rexistische hymne werd  Vers l’ avenir gekozen. Dit Belgisch-nationalistisch lied werd in 1905 gecomponeerd, destijds als alternatief  voor de Brabançonne.

Fragment: de meeting bleef steeds het sterktste wapen van Rex, die steeds werd ingezet op de tonen van ‘Vers l’ avenir’.

 

DSC02238

Rex verkiezingsaffiche naar aanleiding van de parlementsverkiezingen van 1936.

 

De Hitlerjeugd-Vlaanderen en de Weersportkampen

Toen DeVlag-leider Jef Van de Wiele midden 1943 besprekingen aanknoopte met de Reichsjugendführung, de leidinggevende instantie van de Duitse nazipartij-jeugd, met het oog over een eigen jeugdbeweging te kunnen beschikken, kwam er een einde aan de goede verstandhouding tussen de Reichsjugenführung en de door het VNV gedomineerde eenheidsjeugdbeweging Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV). Het VNV en haar NSJV-leiding dreigden namelijk het monopolie inzake jeugdwerking te verliezen.

Tot dan toe had het NSJV in “oprechte kameraadschap” met de Duitse Hitlerjugend meegewerkt aan initiatieven als de Kinderlandverschickung en de Erweiterte Kinderlandverschickung, de Germaanse Landdienst, het Langemarck Studium en de Weersportkampen (Wehrertüchtigungslager). Dit laatste was een paramilitaire opleiding, die vaak een eerste stap vormde in de richting van de Waffen-SS. Tijdens hun deelname aan dergelijke projecten in Duitsland, ver buiten het bereik van de VNV-leiding, dreigde voor de NSJV’ers het gevaar ontvankelijk te worden gemaakt voor de door het VNV afgewezen Groot-Germaanse Anschluss-gedachte. Dit alles was vanzelfsprekend voor de VNV-leiding en het NSJV zo lang ze maar geld bekwam van de Duitse Hitlerjugend en van de SS-organisatie Germanische Leitstelle, en zo lang de leiding van het VNV en de NSJV maar in de waan verkeerde dat zij het monopolie op de jeugdwerking konden uitoefenen.

Op 14 augustus 1943 verbood VNV-leider Hendrik Elias tijdens de Algemene Raad van het VNV elke samenwerking met de SS en de Reichsjugendführung. Bijkomend zou het VNV niet meer meewerken aan de zogenaamde Germaanse initiatieven zoals het Langemarckstudium, de Germaanse Landdienst, de Kinderlandverschickung en de Hitlerjugend-Weersportkampen. Vanaf oktober 1943 zou de Hitlerjeugd-Vlaanderen de organisatie van al deze projecten van de NSJV overnemen.
Aangaande de Weersportkampen, brachten d
e jongens van de Hitlerjeugd verscheidene weken in zo’n kamp door, en dit met het doel voor hun intrede in de arbeidsdienst, de Wehrmacht of de Waffen-SS nog eens alle verworvenheden door te nemen die ze aan hun tien jaar af in de HJ hadden meegekregen.

Fragment: Tony Van Dijck was als officier van de Waffen-SS verantwoordelijk voor de organisatie van Weersportkampen voor de Hitlerjeugd-Vlaanderen. Zijn broer Wim Van Dijck was ondertussen aangesteld tot ‘Standortführer’ binnen de Vlaamse Hitlerjeugd.

 

Fragment: een extract uit de propagandafilm ‘Soldaten von morgen’ (1941) geeft weer hoe lidmaatschap in de HJ een vooropleiding en voorbereiding kon zijn op het latere soldatenleven.

 

DSC02222

Brochure: ‘Jeugd wordt weerbaar – Stem uit de Weersportkampen’.

 

 

Waffen-SS RZM ‘Westland’ en ‘Wiking’ armbanden

In de zomer van 1940 werd de SS-Verfügungstruppe omgedoopt in Waffen-SS. Al kort na de Belgische capitulatie eind mei 1940 verschenen de eerste affiches waarin werd opgeroepen dienst te nemen bij de SS-Standarte ‘Westland’. In Antwerpen werd er aan de Koningin Elisabethlei een aanwervingsbureau of Ergänzungsstelle opgericht. In september lanceerde de Antwerpse advocaat René Lagrou, leider van de pas opgerichte Algemene SS-Vlaanderen, een oproep om zich te melden voor de Waffen-SS. Vierhonderdvijfenvijftig kandidaten gaven er gehoor aan en meldden zich te Gent en te Antwerpen aan. Na een strenge keuring vertrokken slechts vijfenveertig van hen naar een opleidingskazerne in München, waar de SS-Standarte ‘Westland’ hen opnam. In de loop van de volgende maanden volgde nog een reeks kleine groepjes, die eveneens in de ‘Westland’ terechtkwamen. De Germaanse regimenten ‘Westland’ en ‘Nordland’ vormden samen met het aanvankelijk Duitse regiment ‘Germania’ de kernregimenten van de 5. SS-Panzerdivision ‘Wiking’. Maar ook in andere regimenten kwamen Vlaamse vrijwilligers terecht.

DSC01833

Waffen-SS ‘Westland’ en ‘Wiking’ armbanden in machine geborduurde RZM-manschappenuitvoering.

 
  • Geen categorieën