•  
  •  
  • Home
  • /Archive by category ' Algemene SS-Vlaanderen/ Germaanse SS '

Archive For: Algemene SS-Vlaanderen/ Germaanse SS

Algemene SS-Vlaanderen mouwinsignes

Mouwinsignes (manschappen en officier) van ‘de Algemene SS’, vanaf 1 oktober 1942 uiteindelijk ‘Germaanse SS in Vlaanderen’ genoemd.

Mouwinsignes (links: manschappen, rechts: officier) van ‘de Algemene SS’

 

Vlaamse makelij SS sportinsigne

Met Heinrich Himmler aan het hoofd van de SS (Schutzstaffeln), werd deze partijorganisatie vanaf januari 1929 meer en meer uitgebouwd tot het elitekorps van Derde Rijk, de Pretoriaanse garde de Führer. Alleen diegenen die aan strenge fysieke eisen voldeden, en konden bewijzen dat ze van zuivere Arische afstamming waren, werden in deze begindagen tot de SS toegelaten. Als raciaal zuivere volksgemeenschap stonden deze profeten van de toekomstige Germaanse wereldorde – in de betekenis van nationale collectiviteit met een gemeenschappelijke creatieve energie, denkbeelden en gevoelens die de culturele essentie uitmaken van het Germaanse volk – garant om de verloren gewaande ideale maatschappij terug te doen opleven uit de as van de oude wereld; volgens hen een wereld verstoken van van betekenis, schoonheid en gemeenschapsgevoel.

Na de veldtocht van mei-juni 1940 in het westen, poogde Himmler in de bezette Germaanse gebieden SS-mannen te werven. Tijdens de zomer van 1940 verscheen op initiatief van de leiding van de Duitse Allgemeine-SS, de politieke SS dus, een totaal nieuwe politieke beweging op het Vlaamse toneel: de Algemene SS-Vlaanderen. Op 1 september 1941 werd deze als 1e Standaard Vlaanderen opgenomen in de Germaanse SS. De geesten voorbereiden op de aansluiting bij de Germaanse volksgemeenschap, met andere woorden: de inlijving bij het Groot-Germaanse Rijk, was één van haar bedoelingen.
Bijkomende bedoelingen met de Algemene SS-Vlaanderen bestonden in de paramilitaire opleiding in de SS-Vorschule Schoten (kasteel Horst te Schoten) van nationaalsocialistische Vlamingen die later op leidende plaatsen moesten terechtkomen, en in de versterking van de werving voor de Waffen-SS. Wat dit laatste betreft verschenen midden 1943 in het opleidingskamp van Milowitz de eerste 14 heuse, vers gepromoveerde, Vlaamse officieren, die de officiersopleiding aan de SS-Junkerschüle van Bad Tölz met vrucht hadden beëindigd.

Fysieke conditie en sport namen van bij het begin af een belangrijke plaats in de activiteiten van de leden van de Germaanse SS, evenals in de opleiding van manschappen van de Waffen-SS. Vroeg in de oorlog al werd echter de kosteloze dotatie van een sportuniform met SS sportinsigne door de Reichzeugmeisterei (RZM), de bevoorradingsdienst van de SS, aan SS-mannen  opgeschort. De SS-Kleiderkasse kon officieren en hogere onderofficieren nog voorzien van behoeften in uniformstukken. In 1943 werd de Waffen-SS volledig zelf verantwoordelijk voor de productie van haar uniformen en insignes, en viel ze niet langer onder het gezag van de RZM. Hieronder een later-oorlogse, Vlaamse makelij variatie van het SS sportinsigne voor het sportuniform.

Vlaamse makelij variatie van het SS sportinsigne voor het sportuniform.

 

Burgelijke DeVlag / Alg. SS-Vl (Germaanse SS) insignes

Verschillende uitvoeringen DeVlag (Duitsch-Vlaamsche Arbeidersgemeenschap) insignes.

 

Algemene SS-Vlaanderen BL-kentekens (Beschermde Leden).

 

Burgerlijk kenteken Algemene SS-Vlaanderen.

 

 

Herdenking te Langemark op 21 augustus 1944

Persfoto genomen op 21 augustus te Langemark tijdens herdenkingen van de oorlog 1914-1918. Op de foto herkent men onder andere SS-Stubaf. Konrad Schellong (Kommandeur van de Sturmbrigade ‘Langemarck’), Jef van de Wiele, Cyril Verschaeve,…

 

Germaanse SS ‘SS-Vlaanderen’ en ‘Vlaanderen-Korps’ RZM Ärmelbände

Om te mogen toetreden tot de Algemene SS-Vlaanderen  – initieel ‘Algemene Schutsscharen Vlaanderen’, daarna ‘Algemene SS-Vlaanderen’, dan ‘Algemene Vlaamse SS’, nog later ‘Vlaamse SS’ en ‘SS-Vlaanderen’, om op 1 oktober 1942 uiteindelijk ‘Germaanse SS in Vlaanderen’ te worden – moest men tussen 17 en 35 jaar oud zijn, groter te zijn dan 1,70 m, en zowel geestelijk als lichamelijk geschikt zijn. Het Vlaanderen-Korps werd in het leven geroepen voor allen die ouder dan 35 jaar waren en/of te klein van gestalte waren. Het waren eerder SS-Anwärter. Ze waren in dezelfde troep of storm ondergebracht als de leden van de SS-Vlaanderen, en maakten dezelfde oefeningen mee.

Germaanse SS ‘SS-Vlaanderen’ en ‘Vlaanderen-Korps’ RZM Ärmelbände.

 

 
  • Geen categorieën