•  
  •  

Thuispagina

Welkom op nieuweorde.be

Deze site stelt zich in eerste instantie tot doel beschouwingen te maken bij het begrip ‘Nieuwe Orde’ van tussen de beide wereldoorlogen, en het bestuderen van deze hernieuwingsbewegingen die een maatschappelijke hernieuwingsdrang als oogmerk hadden. Hoewel niet al deze tijdens de bezetting uiteindelijk de stap naar de collaboratie hebben gemaakt, wensen we eveneens een antwoord te bieden op de enorme complexiteit van het ganse collaboratiegebeuren die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen heeft afgespeeld.

Naast het bestuderen en nuanceren van Nieuwe Orde als historisch verschijnsel, willen we ons ook verdiepen in haar uiterlijke verschijningsvormen. Met betrekking tot dit laatste wil deze site zich ook tot doel stellen verzamelstukken (uniformstukken, insignes, eretekens, foto’s en documenten) met betrekking tot de verschillende organisaties te tonen; en dit zonder ons te binden aan hun vroegere actie- of organisatievormen.

We verzoeken personen met neonazistische sympathieën deze site onmiddellijk te verlaten daar ze niet aan jullie verwachtingen zal voldoen.

Indien u vragen zou hebben of eventueel interessante verzamelstukken zou bezitten, kunt u ons steeds e-mailen op info@nieuweorde.be, of gebruik maken van het contactformulier in het menu rechts bovenaan